Overdracht operationele testactiviteiten Stichting Open Nederland naar Dienst Testen

Stichting Open Nederland draagt haar operationele testactiviteiten, Testen voor Toegang, per 1 september 2022 over aan Dienst Testen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dienst Testen is met ingang van 1 september 2022 verantwoordelijk voor Testen voor Toegang. De Stichting blijft nog op de achtergrond tot 1 november 2022 betrokken. Alle werkzaamheden van Stichting Open Nederland zijn erop gericht om deze overdracht mogelijk te maken zodat wanneer in de toekomst wordt besloten Testen voor Toegang opnieuw in te zetten, dit door Dienst Testen kan worden uitgevoerd.


Stichting Open Nederland was een maatschappelijk initiatief met als doel om een bijdrage te leveren aan de heropening van het sociale leven in Nederland tijdens de coronapandemie. De Stichting was actief van februari 2021 tot en met maart 2022 met het programma ‘Testen voor Toegang’, zodat mensen met een negatieve coronatest weer deel konden nemen aan sociale activiteiten en evenementen. 


Pier Eringa, voorzitter van Stichting Open Nederland: “We zijn trots dat we konden bijdragen aan het heropenen van Nederland. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd om het testen voor toegang mogelijk te maken. We kijken met vertrouwen naar de overdracht aan Dienst Testen en hopen bovenal dat Nederland helemaal open kan blijven zónder testen.”


Meer informatie is te vinden op de website van Dienst Testen.