Wat we doen

Het doel van Stichting Open Nederland was om een bijdrage te leveren aan het heropenen van het sociale leven in Nederland. Hiervoor was de Stichting van februari 2021 t/m maart 2022 actief met het programma Testen voor Toegang.

Op dit moment is Nederland weer helemaal open en is Testen voor Toegang (voorlopig) niet meer nodig. Burgers kunnen geen gratis testafspraak meer maken via testenvoortoegang.nl 

De pandemie blijft onvoorspelbaar. Wanneer de situatie in Nederland verandert en het kabinet eventueel opnieuw besluit tot de inzet van toegangstesten dan staat de Stichting stand-by om mogelijk opnieuw haar bijdrage te leveren om het sociaal leven open te houden.

Testaanbieders

Onderstaande testaanbieders waren tot 23 maart 2022 actief voor Testen voor Toegang. Testaanbieders konden zelf aangeven, waar, wanneer en hoeveel personen zij konden testen. Zo kon de markt inspringen daar waar er vraag was naar coronatesten.

Toch blijft Stichting Open Nederland waakzaam voor veranderende omstandigheden met betrekking tot het coronavirus. Het is op dit moment mogelijk voor geïnteresseerde partijen om zich aan te melden als testaanbieder voor Testen voor Toegang via de Open House procedure: Mercell Source-to-Contract. De deadline voor het indienen van een verzoek tot deelname is verschoven naar 31 juli 2022. Mocht op dat moment weer behoefte zijn aan het contracteren van testaanbieders, worden verzoeken tot deelname vanaf dat moment in behandeling genomen. Indien reeds een verzoek tot deelname is ingediend, is geen nieuw verzoek nodig.

Een en ander is uiteraard volledig afhankelijk van de actuele stand van het coronavirus en de op dat moment geldende overheidsmaatregelen.

Bij verdere vragen, kunt u deze stellen via de berichtenmodule van het platform.

Covid Checkup Logo