Stichting Open Nederland start procedures tegen testaanbieders

Amsterdam – 22 november 2023 – Stichting Open Nederland start binnenkort gerechtelijke procedures om overcompensatie terug te vorderen.

Stichting Open Nederland (SON) heeft tijdens de coronapandemie in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 februari 2021 tot 1 september 2022 met “Testen voor Toegang” een bijdrage geleverd aan de stapsgewijze heropening van het sociale leven in Nederland. SON heeft ten behoeve van de uitvoering van coronatesten na aanbestedingen contracten gesloten met verschillende testaanbieders en heeft met overheidsgeld een landelijk dekkende testinfrastructuur tot stand gebracht. SON start binnenkort gerechtelijke procedures tegen een aantal testaanbieders om aan hen uitbetaalde vergoedingen (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Het gaat om de inzet van testaanbieders in de periode tot 11 oktober 2021, toen testaanbieders een bepaalde testcapaciteit inclusief bemensing dienden te garanderen. Deze testaanbieders ontvingen voor hun diensten een vergoeding.

Afwikkeling samenwerking testaanbieders
In het kader van de afwikkeling van de contractuele afspraken met deze groep testaanbieders, heeft SON alle testaanbieders onderworpen aan een grondige controle. SON heeft onderzocht of de aan de testaanbieders uitbetaalde overheidsgelden op juiste gronden zijn uitgekeerd en of de testaanbieders hun diensten in voldoende mate kunnen verantwoorden. SON heeft zich in de afgelopen 18 maanden ingespannen deze controle op een zo zorgvuldig mogelijk wijze te laten plaatsvinden.

Naar aanleiding van de uitgevoerde controle heeft SON met nagenoeg alle testaanbieders tot een definitieve (financiële) afwikkeling kunnen komen. SON is deze testaanbieders zeer erkentelijk voor hun inzet tijdens een impactvolle periode voor Nederland en waardeert hun medewerking tijdens de coronapandemie. Zij stelt ook hun medewerking aan de controle op prijs.

Terugvordering overcompensatie
Ten aanzien van enkele testaanbieders blijkt uit de door SON uitgevoerde controle dat deze testaanbieders hun diensten niet (in voldoende mate) hebben kunnen verantwoorden en lijkt er sprake te zijn geweest van overcompensatie bij de uitbetaling van de vergoedingen voor de diensten. SON heeft herhaaldelijk geprobeerd ook met deze testaanbieders tot een definitieve afwikkeling te komen en de uitbetaalde vergoedingen (gedeeltelijk) terug te vorderen, maar is daarin tot op heden niet geslaagd. SON ziet zich daarom genoodzaakt deze testaanbieders in rechte te betrekken en door tussenkomst van de rechter de uitbetaalde vergoedingen (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Gelieve vragen hierover te sturen naar media@stichtingopennederland.nl