Over ons

Stichting Open Nederland organiseert een landelijk dekkend en laagdrempelig netwerk van testlocaties, waar mensen zonder klachten zich op corona kunnen laten testen. Stichting Open Nederland faciliteert in opdracht van VWS dit proces van afspraak tot coronatoegangsbewijs voor toegang tot een activiteit of evenement.

In dat kader heeft de Stichting de tijdelijke opdracht een landelijk dekkend en fijnmazig netwerk van testlocaties en IT-faciliteiten te organiseren waarmee de personen (zonder coronasymptomen), gratis kunnen worden getest op corona, zodat zij veilig sociale activiteiten en evenementen kunnen bezoeken. Stichting Open Nederland heeft de kennis en kunde gebundeld die nodig is om een operatie van deze omvang en complexiteit in korte tijd te faciliteren.

Stichting Open Nederland is geregistreerd onder KvK-nummer 81917503 en heeft geen winstoogmerk. 

Bestuur

Stichting Open Nederland  kent kent een driekoppig bestuur

Pier Eringa

Pier Eringa is de nieuwe voorzitter van het bestuur van Stichting Open Nederland per 1 juli 2021. Pier heeft veel ervaring binnen verschillende rollen waaronder als korpschef bij de politie Flevoland, President-Directeur van ProRail en CEO van Transdev (Connexxion). Op het moment is Pier ook lid van de Raad van Toezicht van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam, voorzitter van de Raad van Commissarissen van schouwburg Orpheus in Apeldoorn en voorzitter van NG Infra.

Paul van Roozendaal

Paul heeft ruim twintig jaar ervaring in diverse leidinggevende rollen in de Consulting en ICT industrie. Tegenwoordig is Paul betrokken bij verschillende commissariaten, raden van advies en besturen. Binnen Stichting Open Nederland vervult Paul de rol van algemeen bestuurslid met het accent op ICT.

Chris Smulders

Heeft het grootste deel van zijn loopbaan gewerkt bij NS en is in die tijd onder andere directeur Inkoop en financieel directeur van twee divisies geweest. Hij focust zich nu op het adviseren en ondersteunen van bedrijven. Zijn aandachtsgebieden binnen de Stichting zijn Financiën en Inkoop.

Tom Middendorp

Oud Commandant der Strijdkrachten, is voormalig voorzitter van het bestuur van Stichting Open Nederland (tot aan 30 juni 2021). Sinds de start van het coronavirus COVID-19 zet hij zich in voor het opschalen van de testcapaciteit in Nederland. Tom gaf tevens leiding aan de operatie Fastlane die eind 2020 vanuit het bedrijfsleven hielp de testcapaciteit voor de GGD te verdrievoudigen met de bouw van de (X)L-testlocaties. . Vervolgens ondersteunde hij ook bij de invoering van preventief testen voor werkgevers en zelftesten in de onderwijssector. Vanuit die rollen werd hij gevraagd leiding te geven aan de Stichting Open Nederland om een test-infrastructuur op te zetten teneinde het sociale leven weer op gang te brengen. Nu dit opgezet is zal hij zich weer richten op zijn functies als Speciaal Gezant voor het ministerie van EZK en als voorzitter van de Internationale Militaire Raad voor Klimaat en Veiligheid (IMCCS). Tom blijft daarnaast aan als adviseur van de Stichting.

Raad van toezicht

Op korte termijn zal een driekoppige Raad voor Toezicht worden gevormd. Op dit moment is het proces van selectie voor het Raad van Toezicht in volle gang.