Wie we zijn

Stichting Open Nederland is een maatschappelijk initatief dat een bijdrage heeft geleverd aan de stapsgewijze heropening van het sociale leven in Nederland. Hiervoor was de Stichting van februari 2021 tot en met maart 2022 actief met het programma Testen voor Toegang. 

Per 1 september 2022 heeft Stichting Open Nederland haar operationele testactiviteiten overgedragen aan Dienst Testen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
 
Sinds haar oprichting in februari 2021 heeft Stichting Open Nederland in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in korte tijd een landelijk netwerk van testlocaties gerealiseerd. Sindsdien zijn er via dit netwerk meer dan 9,4 miljoen gratis coronatesten afgenomen, voor mensen die op deze manier weer deel kunnen nemen aan een sociale activiteit of evenement.
 
De Stichting heeft een faciliterende rol gespeeld in dit proces, met een centraal afsprakenportaal op testenvoortoegang.nl en door het inzichtelijk maken van de testvraag en het verzorgen van de benodigde IT-faciliteiten. All testaanbieders die aan de eisen voldeden konden zich aansluiten bij Testen voor Toegang en door het hele land coronatesten aanbieden. Zo konden mensen bij meer dan 1,000 locaties in heel Nederland terecht voor een gratis coronatest via TestenvoorToegang.nl.
 
Per 1 september 2022 zijn de taken met betrekking tot Testen voor Toegang overgedragen aan Dienst Testen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De pandemie blijft onvoorspelbaar. Wanneer de situatie in Nederland verandert en het kabinet eventueel opnieuw besluit tot de inzet van toegangstesten, dan zal Dienst Testen dit faciliteren. 
Stichting Open Nederland is geregistreerd onder KvK-nummer 81917503 en heeft geen winstoogmerk

Bestuur

Stichting Open Nederland  kent een driekoppig bestuur

Pier Eringa

Pier Eringa is de voorzitter van het bestuur van Stichting Open Nederland per 1 juli 2021. Pier heeft veel ervaring binnen verschillende rollen waaronder als korpschef bij de politie Flevoland, President-Directeur van ProRail en CEO van Transdev (Connexxion). Op het moment is Pier ook lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis, voorzitter van de Raad van Commissarissen van schouwburg Orpheus in Apeldoorn en voorzitter van NG Infra.

Paul van Roozendaal

Paul heeft ruim twintig jaar ervaring in diverse leidinggevende rollen in de Consulting en ICT industrie. Tegenwoordig is Paul betrokken bij verschillende commissariaten, raden van advies en besturen. Binnen Stichting Open Nederland vervult Paul de rol van algemeen bestuurslid met het accent op ICT.

Chris Smulders

Chris heeft het grootste deel van zijn loopbaan bij NS gewerkt en was in die tijd onder andere directeur Inkoop en financieel directeur van twee divisies. Hij focust zich nu op het adviseren en ondersteunen van bedrijven. Zijn aandachtsgebieden binnen de Stichting Open Nederland zijn Financiën en Inkoop.

Tom Middendorp

Oud Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp was de voorzitter van het bestuur van Stichting Open Nederland tot aan 30 juni 2021. Sinds de start van het coronavirus COVID-19 zette Tom zich in voor het opschalen van de testcapaciteit in Nederland en hij gaf tevens leiding aan de operatie Fastlane die eind 2020 vanuit het bedrijfsleven hielp de testcapaciteit voor de GGD te verdrievoudigen met de bouw van de (X)L-testlocaties. Vervolgens ondersteunde hij ook bij de invoering van preventief testen voor werkgevers en zelftesten in de onderwijssector. Vanuit die rollen werd hij gevraagd leiding te geven aan de Stichting Open Nederland om een test-infrastructuur op te zetten teneinde het sociale leven weer op gang te brengen. Sinds dit is opgezet richt hij zich weer op zijn functies als Speciaal Gezant voor het ministerie van EZK en als voorzitter van de Internationale Militaire Raad voor Klimaat en Veiligheid (IMCCS). Tom blijft daarnaast aan als adviseur van de Stichting.

Raad van toezicht

Stichting Open Nederland kent een Raad van Toezicht die bestaat uit drie leden.

MARJANNE SINT

Oud-PvdA politica Marjanne Sint heeft tal van beleidsfuncties bij verschillende ministeries bekleed en was voor meerdere organisaties werkzaam als bestuursvoorzitter of commissaris. Op dit moment is Marjanne commissaris bij PGGM en Bergman Clinics. Daarnaast maakt Marjanne onderdeel uit van de begeleidingscommissie Onderzoek Coronacrisis van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en is voorzitter van de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein van de VNG.

MARGOT SCHELTEMA

Margot Scheltema’s portfolio van bestuursfuncties omvat o.a. ASR, Schiphol en de Triodos Bank, evenals het Rijksmuseum. Tot haar huidige functies behoren o.a. een commissariaat bij de DNB en NEDAP, lid van raad van toezicht van het Nederlands Fotomuseum en bestuurslid van de Hans van Mierlo Stichting. Ze is daarmee een ervaren toezichthouder met ruime kennis van verschillende sectoren, met name de financiële dienstverlening en de culturele sector.

PAUL VERHEUL

Paul Verheul begon zijn professionele loopbaan in 1981 bij de Koninklijke Marine (RNLN) en heeft daarna verschillende leidinggevende functies gehad in de luchtvaartsector, bij onder andere Transavia. Paul is momenteel ook lid van de Raad van Commissarissen bij Van Oord en AutoBinck Group en hij is actief als lid van Raad van Toezicht bij Acta Marine.