Stichting Open Nederland publiceert jaarverslag 2022 – 2023

Amsterdam – 1 september 2023 – Stichting Open Nederland publiceert vandaag haar jaarverslag 2022-2023.

De Stichting is in dit verslagjaar bezig geweest met de afronding van haar opdracht voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het jaar heeft in het teken gestaan van het overdragen van kennis en werkprocessen en de daarbij behorende financiële verantwoording.

Lees hier het jaarverslag.

Gelieve vragen over het jaarverslag te versturen aan: administratie@stichtingopennederland.nl