people watching soccer arena

Dit was Testen voor Toegang: 1,000 locaties en meer dan 9 miljoen bezoekers

Tussen maart 2021 en maart 2022 werden meer dan 9,4 miljoen testen uitgevoerd voor ‘Testen voor Toegang’. Het kabinet heeft besloten dat Nederland vanaf 23 maart weer helemaal open kan zonder toegangstesten. Daarmee komt voorlopig een einde aan het programma waarmee gratis testen werden aangeboden om het sociale leven weer te openen.

Pier Eringa, voorzitter van Stichting Open Nederland: “Stichting Open Nederland is begin 2021 opgericht om te helpen het sociale leven weer te openen en we zijn trots dat we daaraan konden bijdragen, met dank aan alle testaanbieders die in korte tijd locaties hebben neergezet door heel Nederland. Maar we zijn vooral ook blij dat Nederland nu weer helemaal open kan zónder testen. Dat is altijd ons belangrijkste doel geweest.”

9 miljoen gratis testen

In totaal werden 9 miljoen gratis testen uitgevoerd voor mensen die er weer op uit wilden tijdens de pandemie. De inzet van testen varieerde sterk afhankelijk van het coronabeleid. Meer dan de helft van de gratis testen werd uiteindelijk afgenomen in het laatste kwartaal van 2021, toen mensen zonder vaccinatie- of herstelbewijs met een negatieve Coronatest een Coronatoegangsbewijs konden krijgen voor bezoek aan onder andere cafés, restaurants of sportgelegenheden.

Fijnmazig netwerk

Stichting Open Nederland werd opgericht in februari 2021 om in opdracht van het ministerie van VWS in korte tijd testcapaciteit te realiseren voor heel Nederland. Omdat testen nog relatief nieuw was en er nog weinig testbedrijven actief waren werden eerst pilots gehouden om vervolgens de testcapaciteit op te schalen door via een loting in het hele land capaciteit in te kopen. Zo kon later ook tegemoet gekomen worden aan de wens van de Tweede Kamer dat mensen overal in Nederland binnen 30 minuten een testlocatie konden bereiken.

Naarmate de markt groeide en er meer concurrentie ontstond werd het mogelijk om over te stappen op een vaste vergoeding per test van 12,77 euro (waarbij de testkit gratis werd verstrekt via de Dienst Testen van VWS). Zo kon op efficiënte wijze een fijnmazig netwerk gerealiseerd worden met op het hoogtepunt meer dan 1,000 locaties door heel Nederland.

Stand-by

Vanaf 23 maart kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via Testen voor Toegang en testaanbieders zullen er naar verwachting voor kiezen om hun locaties in Nederland grotendeels af te bouwen. Wel blijft Stichting Open Nederland paraat om grootschalig testen weer snel te kunnen opbouwen en inzetten indien dit nodig is.

Pier Eringa:  “We hopen dat het niet meer nodig is, maar mochten we echt weer in een soortgelijke crisis komen dan hebben we in Nederland nu een extra instrument om lockdowns zoveel mogelijk te beperken. We zullen er daarom voor zorgen dat software en kritische systemen behouden blijven en straks alles netjes wordt overdragen aan de overheid zodat Nederland goed voorbereid is op toekomstige pandemieën.”

Stichting Open Nederland zal haar taken per 1 september 2022 overdragen aan de Dienst Testen van VWS.