Testlocaties en data

Onderstaande data wordt ter beschikking gesteld door de Stichting om testaanbieders en andere partijen inzicht te geven in de aangesloten locaties en historische testvraag voor Testen voor Toegang.

Doel van de informatie

Testaanbieders kunnen met behulp van deze informatie naar eigen inzicht een inschatting maken van de te leveren dienstverlening. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Testaanbieders die zich willen aansluiten bij Testen voor Toegang kunnen zich aanmelden voor de Open House via Mercel Source-to-Contract tot 20 oktober 12 uur en daarna weer elke maand. Let hierbij op de aangegeven criteria voor inschrijving. Zie ook via deze link de voorwaarden voor aansluiting met de CoronaCheck-app

overzicht huidige testlocaties

Onderstaande kaart laat alle testlocaties zien die op dit moment zijn aangesloten bij Testen voor Toegang. De openingsdagen van locaties variëren en testaanbieders kunnen dagelijks nieuwe locaties aansluiten. Dat betekent dat de actueel beschikbare locaties zijn in te zien bij het maken van een testafspraak via www.testenvoortoegang.nl.

historie testvraag

De historische data die is gebruikt voor onderstaande grafieken is ziet op de periode vanaf 25 september en niet daarvoor.

Aantal geboekte testen in Nederland per sector

Onderstaande grafieken geven het totaal aantal geboekte testen weer, gespecificeerd per sector op landelijk niveau. De data is gebaseerd op basis van opgave door de burger bij het maken van de afspraak via Testen voor Toegang. 

Aangemelde evenementen

De evenementenkalender geeft alle evenementen weer die zijn aangemeld door organisatoren van evenementen met ten minste 1000 bezoekers. Het is dus waarschijnlijk dat er meer evenementen worden georganiseerd dan hier gemeld. Als je evenement hier nog niet tussen staat, meld je dan aan via het aanmeldportaal.

Let op!

De doorlopende vraag van horeca, theaters en andere sectoren is niet meegenomen in de evenementen-kalender. Bekijk de historie voor informatie met betrekking tot de omvang van deze vraag.

Vaccinatiegraad

Houd er rekening mee dat het aantal bezoekers niet gelijk is aan het aantal testen dat afgenomen moet worden ivm de vaccinatiegraad. Voor de vaccinatiegraad bekijk de site van het RIVM.