woman in white shirt holding blue and white plastic toy

Voorlopige gunning voor exploitatie XL-Locaties

Stichting Open Nederland heeft middels een versnelde Europese aanbesteding twee partijen aangetrokken voor de exploitatie van in totaal 8 XL-testlocaties. Hestia zal de testen afnemen op de locaties in Amsterdam, Zwolle, Alkmaar en Groningen en FRWD Business in Den Bosch, Den Haag, Tilburg en Maastricht.

De XL-locaties zijn in opdracht van het ministerie van VWS gebouwd door Loveland Productions BV, dat eerder al vergelijkbare XL-teststraten bouwde. Stichting Open Nederland heeft op verzoek van VWS een aanbesteding uitgeschreven voor de exploitatie van de XL-locaties: het leveren van personeel om de testen te helpen uitvoeren en te verwerken en het zorgdragen voor het schoon en veilig houden van de locaties.

In totaal hadden 8 partijen zich ingeschreven op de aanbesteding. De opdracht is voorlopig gegund aan de twee inschrijvers met de laagste prijs. Partijen moesten daarnaast voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals de juiste IT-capaciteiten en ervaring met ten minste 25.000 afgenomen testen.

Met de XL-locaties kan Stichting Open Nederland snel opschalen wanneer toegangstesten weer breder wordt ingezet. De locaties moeten in de eerste helft van augustus paraat staan.

Beide aanbieders worden aangesloten op een centraal afsprakenportaal. Bezoekers kunnen via www.testenvoortoegang.nl een afspraak maken bij de meer dan 100 testlocaties die via Stichting Open Nederland zijn aangesloten op het portaal.