Stichting Open Nederland klaar voor grootschalig toegangstesten

Sociale activiteiten door het hele land kunnen vanaf zaterdag 5 juni gebruik maken van gratis toegangstesten om meer mensen toe te laten en het sociale leven in Nederland stapsgewijs verder te openen. Vanaf die dag worden alle testuitslagen gekoppeld met de CoronaCheck-app en wordt een aanmeldportaal gelanceerd voor organisatoren van evenementen.

Evenementen en sectoren met sociale activiteiten kunnen ervoor kiezen om met toegangstesten meer mensen toe te laten. Bezoekers kunnen een gratis test boeken en hun negatieve testuitslag omzetten in een coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of via www.coronacheck.nl. Zo kan aan de deur betrouwbaar en snel geverifieerd worden of iemand de afgelopen 40 uur negatief is getest op corona.

Voor testen in de pilotperiode t/m 4 juni kunnen mensen in sommige gevallen nog gebruik maken van de e-mail met de negatieve testuitslag als toegangsbewijs. Dit staat aangegeven in de e-mail die bezoekers ontvangen. Voor testen afgenomen vanaf 5 juni moet altijd een Coronatoegangsbewijs worden aangemaakt via CoronaCheck.

Zorgvuldig goedkeuringsproces

Stichting Open Nederland realiseert in opdracht van VWS in juni 2021 een testcapaciteit van 225.000 testen per dag om toegangstesten mogelijk te maken. Hiervoor zijn in twee marktuitvragen 11 testaanbieders ingeloot om een groeiend aantal testlocaties te realiseren door het hele land. Daarnaast zullen stapsgewijs ook 8 XL-teststraten worden opgebouwd.

Om op CoronaCheck aangesloten te worden doorlopen alle testaanbieders voor Testen voor Toegang een zorgvuldig goedkeuringsproces van de Rijksoverheid om de privacy en veiligheid te waarborgen. De eerste 7 testaanbieders die de afgelopen weken deelnamen aan de pilots zijn sinds vrijdag 4 juni aangesloten op CoronaCheck. De 4 extra testaanbieders die in mei werden ingeloot volgen komende week.

Aanmeldportaal voor organisatoren

Organisatoren van grootschalige evenementen die gebruik willen maken van toegangstesten moeten testcapaciteit aanvragen bij Testen voor Toegang. Hiervoor wordt op zaterdag 5 juni een aanmeldportaal gelanceerd op www.testenvoortoegang.nl/organisatoren. Zo kan een goede inschatting gemaakt worden van de benodigde testcapaciteit.

Sectoren met doorlopende sociale activiteiten zoals horeca, musea, theaters of casino’s kunnen zelf bepalen of zij gebruik willen maken van toegangstesten om meer bezoekers toe te laten en hoeven zich hiervoor niet aan te melden.

Wanneer met toegangstesten meer mensen worden toegelaten moeten bezoekers altijd van tevoren een testafspraak inplannen via www.testenvoortoegang.nl.

* Welke evenementen zich precies moeten aanmelden om capaciteit aan te vragen is te vinden op www.rijksoverheid.nl/testenvoortoegang.

Meer informatie voor organisatoren is ook beschikbaar op http://www.rijksoverheid.nl/testenvoortoegang/organisatoren