woman in white shirt holding blue and white plastic toy

Nieuws: Extra aanbieders ingeloot voor verdere opschaling testcapaciteit

Stichting Open Nederland zal in juni met 7 additionele aanbieders een extra testcapaciteit van 105.000 testen per dag realiseren voor de inzet van coronatoegangsbewijzen voor sociale activiteiten. Twee van deze partijen verzorgden ook al testlocaties voor de lopende pilots van Testen voor Toegang. Dit is de uitkomst van een tweede marktuitvraag waarvoor vandaag een loting plaatsvond.

In totaal hadden zich 22 partijen ingeschreven voor de tweede marktuitvraag, waarvan er 14 voldeden aan de voorwaarden, zoals de juiste ICT capaciteiten en ervaring met ten minste 5000 afgenomen testen in de afgelopen zes maanden. Voor alle zeven regio’s hadden zich meerdere partijen gekwalificeerd. Door een notaris is geloot om per regio één partij aan te wijzen.

Opschalen testcapaciteit
Tijdens een eerste marktuitvraag in april zijn 7 partijen ingeloot om een capaciteit van 120.000 testen per dag te realiseren. Om de testcapaciteit verder uit te bouwen is op 30 april 2021 een tweede zogenaamde Open House marktuitvraag gestart voor een capaciteit van nog eens 105.000 testen per dag.

Centraal afsprakenportaal
Alle testaanbieders worden aangesloten op een centraal afsprakenportaal dat in mei tijdens een tweede pilotperiode wordt getest. Bezoekers kunnen via testenvoortoegang.nl een afspraak maken bij beschikbare testlocaties. Het streven is dat straks 90% van de bevolking binnen 20 minuten een testlocatie per auto kan bereiken.

De nieuwe testaanbieders:

Regio

Testaanbieder uit eerste marktuitvraag
(120.000 testen per dag vanaf mei)

Testaanbieder uit tweede marktuitvraag
(+105.000 testen per dag vanaf juni)

Friesland, Groningen, Drenthe en IJsselland

Tunica Trading B.V.

Alegria Health B.V. (hoegezondbenik.nu)

Gelderland-Midden, Noord-Oost-Gelderland en Twente

Daza B.V.

Esculink (Covidia Nederland  B.V.)

Flevoland, Gooi- en Vechtstreek en Utrecht

Ecolog Deutschland GmbH

Ecolog Deutschland GmbH

Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland

Bobeldijk VAW B.V. (Coronasneltestnederland)

Esculink (Covidia Nederland B.V.)

Haaglanden en Hollands Midden

Check B.V.

Speed Covid Test B.V.

Brabant-Noord , Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid, Limburg-Noord en Zuid-Limburg

Platalea B.V. (Wij Testen Op Corona)

Spoedtestcorona / Virusspeedcheck B.V.

Midden- en West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond

Spoedtestcorona / Virusspeedcheck B.V.

Hestia Cardiovascular Service Center B.V.