person in blue jacket holding white textile

Nieuwe uitvraag testcapaciteit door Stichting Open Nederland

Stichting Open Nederland is in opdracht van het ministerie van VWS een nieuwe uitvraag gestart voor testaanbieders, waarbij per afgenomen test wordt betaald.

Stichting Open Nederland heeft sinds haar oprichting van het Ministerie van VWS de opdracht gekregen om een fijnmazig netwerk van testlocaties in Nederland te organiseren, die noodzakelijk was voor de (her-)opening van het sociale leven in Nederland. De vaccinatiegraad in combinatie met de markt van testaanbieders die inmiddels is ontstaan biedt de mogelijkheid om de uitvoering van coronatesten op een andere wijze te organiseren.

De Stichting zal daarom op opdracht van het ministerie van VWS via een Open House procedure testcapaciteit inkopen, waarbij de testaanbieders per afgenomen test worden betaald. Dit is een belangrijk verschil met de huidige situatie, waarbij testaanbieders een beschikbaarheidsvergoeding ontvangen op basis van testcapaciteit.

Pier Eringa, voorzitter van Stichting Open Nederland: “Sinds de aanvang van het programma om toegangstesten in heel Nederland mogelijk te maken, is de testmarkt meer volwassen en zien we dat er behoefte is aan meer flexibiliteit van aanbod. We bieden daarom straks een vergoeding per afgenomen test en nodigen alle gekwalificeerde testaanbieders uit om zich in te schrijven. Zo kan de markt inspringen daar waar er vraag is naar coronatesten.”

Partijen die voldoen aan de gestelde voorwaarden worden straks aangesloten op het centrale afsprakenportaal van Stichting Open Nederland en kunnen zelf aangeven waar en wanneer zij testen aanbieden. Met de ingang van dit nieuwe systeem eindigen straks alle bestaande contracten met testaanbieders en is er ook geen noodzaak meer voor een aparte aanbesteding voor mobiele testcapaciteit.

De Rijksoverheid bepaalt de inzet van het Coronabewijs. Dit hangt af van het testbeleid, de routekaart, hoeveel besmettingen er op dat moment zijn en hoeveel mensen gevaccineerd zijn.

Toelatingsprocedure

Kunt u voldoen aan de eisen en wilt u een verzoek tot deelname indienen? Klik dan op deze link. U komt dan terecht in het digitale platform waarin de procedure is uitgewerkt. De (eerste) uiterste inleverdatum voor een verzoek tot deelname is 20 september voor 12:00, met het doel om vanaf 11 oktober coronatesten uit te voeren op grond van deze Open House.