Nieuwe testlocaties en afsprakenportaal Testen voor Toegang operationeel

Met ingang van dinsdag 18 mei zijn de eerste testlocaties operationeel voor de nieuwe pilots van het programma Testen voor Toegang in mei. Bezoekers van de evenementen, die vandaag door het ministerie van VWS bekend zijn gemaakt, kunnen via Testen voor Toegang hun testafspraak boeken. De komende weken wordt het aantal testlocaties verder uitgebreid.

In april vonden de eerste pilots plaats voor het systeem van toegangstesten met één aanbieder, Lead Healthcare. Hieruit bleek onder andere dat er behoefte was aan meer testlocaties en een verbeterd IT systeem om meerdere aanbieders op aan te sluiten.

Vanaf vandaag kunnen bezoekers via een nieuw portaal een afspraak boeken bij locaties van 7 nieuwe testaanbieders die na een marktuitvraag en loting zijn gecontracteerd. In de aankomende serie pilots kunnen de nieuwe aanbieders praktijkervaring opdoen zodat ze meteen goed van start kunnen als het toegangstesten straks breder wordt ingezet.

Naar 120.000 testen per dag in mei

‘Het is een hele kluif geweest om alle nieuwe testlocaties te realiseren maar met dank aan het team en alle betrokken ondernemers zijn we nu klaar om de volgende serie pilots te starten’ zegt Tom Middendorp, Bestuursvoorzitter van Stichting Open Nederland. ‘Zo kunnen mensen straks bij steeds meer testlocaties terecht, waarmee we het zo makkelijk mogelijk willen maken om het sociale level stapsgewijs weer verder te openen.’

Op dit moment kunnen bezoekers zich laten testen bij meer dan 30 locaties door het hele land. Dit aantal wordt de komende dagen verder uitgebouwd waarmee in mei, indien gevraagd, tot 120 duizend testen per dag kunnen worden afgenomen. Daarnaast loopt momenteel een tweede marktuitvraag om aanvullende capaciteit van 105 duizend testen per dag te realiseren in juni. Ook zullen deze zomer XL-teststraten ingericht worden om dagelijks nog eens 175 duizend testen af te kunnen nemen.

Een goede dekking en spreiding per regio blijft daarbij het uitgangspunt, zodat er zo min mogelijk gereisd moet worden voor het afnemen van een test. Het streven is daarbij dat 90% van de bevolking binnen 20 minuten een testlocatie per auto kan bereiken.

Privacy en databeveiliging
De nieuwe testaanbieders hebben de afgelopen weken een toelatingsproces doorlopen bij het ministerie van VWS en de Stichting om te zorgen dat wordt voldaan aan de eisen rondom privacy en databeveiliging. Woensdag jl. is begonnen met het overzetten van het oude naar het nieuwe afsprakenportaal. ‘Er komt heel wat kijken bij zo’n overgang’, zegt Leo Beulen, Directielid van Stichting Open Nederland en verantwoordelijk voor het aansturen van de nieuwe testaanbieders.

‘We willen het voor bezoekers zo makkelijk mogelijk maken en tegelijkertijd moet alles voldoen aan hoge standaarden voor privacy en veiligheid. Iedereen kan nu via Testenvoortoegang een afspraak maken bij alle nieuwe aanbieders. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt en zijn we klaar voor verdere ontwikkeling en opschaling’.

De komende dagen worden alle testaanbieders aangesloten op de CoronaCheck-app zodat bezoekers hun testuitslag kunnen omzetten in een persoonlijke QR-code. Tot die tijd kunnen bezoekers bij de pilotevenementen terecht met een geprinte negatieve testuitslag.