black and brown headset near laptop computer

Aanbesteding contactcenter bezoekers Testen voor Toegang gewonnen door Soleo Groep

Stichting Open Nederland heeft middels een versnelde Europese aanbesteding externe partij Soleo Groep aangetrokken om een contactcenter voor Testen voor Toegang te realiseren. Soleo Groep gaat toezien op de beantwoording van alle burgervragen over het proces van toegangstesten.


De stichting heeft al een eigen helpdesk voor onder meer de teststraten, organisatoren van evenementen en brancheorganisaties. Voor burgers die hulp nodig hebben bij het maken van een testafspraak wordt nu een apart contactcenter ingericht. Vier partijen schreven zich in op de versnelde Europese aanbesteding. Alle partijen voldeden aan de gestelde kwaliteitseisen en konden goede referenties overleggen. Soleo Groep, opgericht in 2008 in Deventer en inmiddels uitgegroeid tot een full service contactcenter waar circa 1000 medewerkers vanaf 14 locaties in 3 landen werken, bood de beste prijs en gaat met ingang van begin juni de dienstverlening uitvoeren.


Omdat er op zeer korte termijn, op grote schaal getest wordt, zal het Soleo contactcenter in eerste instantie het telefonische contact met burgers verzorgen. Mogelijk komt daar op een later moment een chat-mogelijkheid bij. Omdat het aantal potentiële contactmomenten met burgers mede afhankelijk is van overheidsbeleid (o.a. de evenementenkalender van de Rijksoverheid), is het van belang dat er snel opgeschaald kan worden, dat piekactiviteiten rondom evenementen tijdens openingstijden kunnen worden opvangen en dat het contactcenter bij sommige evenementen ook na openingstijden in de avond, het weekend of op feestdagen bereikbaar is. Naar schatting zullen 5 tot 20% van de bezoekers contact opnemen met vragen over het testproces.