Aanmelden als testaanbieder

Partijen die testen willen uitvoeren voor Testen voor Toegang kunnen zich aanmelden voor de Open House-procedure van Stichting Open Nederland. Op deze pagina lees je hoe dat werkt.

Alle geïnteresseerde partijen die aan de criteria voldoen kunnen zich aanmelden als testaanbieder voor Testen voor Toegang via de Open House procedure. Dit proces verloopt geheel via een online aanbestedingsplatform, Mercell Source-to-Contract (voorheen Negometrix).

Stappenplan

1. Registratie

Meld je aan via Mercell Source-to-Contract. De termijnen vind je hieronder. Kijk in het platform goed naar de criteria.

2. Inschrijving

Denk je aan de criteria te voldoen? Schrijf je dan in via het platform.

3. Controle en selectie

Na sluiting van de termijn controleert Stichting Open Nederland of je aan de criteria voldoet.

4. Aansluiting en onboarding

Ben je succesvol aangemeld? Dan doorloop je daarna een separaat goedkeuringsproces bij VWS voor aansluiting op de CoronaCheck-app. Indien je gebruik maakt van de software van Stichting Open Nederland, doorloop je na het aansluiten op de CoronaCheck-app daarvoor ook een goedkeuringsproces.

5. Testcapaciteit aanbieden

Nadat je succesvol bent aangesloten kun je zelf aangeven waar & wanneer je testcapaciteit aanbiedt voor Testen voor Toegang. Testaanbieders ontvangen een vaste vergoeding per afgenomen test.

Termijnen

Aanmelden via Mercell Source-to-Contract kan binnen de volgende termijnen:

Februari 2022

Opening inschrijving: 1 februari
Uiterste gelegenheid voor vragen: 11 februari, 12.00 uur
Publicatie antwoorden: 14 februari
Sluiting inschrijving: 21 februari, 16.00 uur
Communiceren resultaat: 2 maart 

Maart/april 2022

Opening inschrijving: 3 maart
Uiterste gelegenheid voor vragen: 15 maart, 12.00 uur
Publicatie antwoorden: 28 maart
Sluiting inschrijving: 18 april, 16.00 uur
Communiceren resultaat: 29 april 

Mei/juni 2022

Opening inschrijving: 2 mei
Uiterste gelegenheid voor vragen: 16 mei, 12.00 uur
Publicatie antwoorden: 30 mei
Sluiting inschrijving: 20 juni, 16.00 uur
Communiceren resultaat: 30 juni 

Let op: in de periode tussen de sluitingsdatum van een open house-ronde en het opnieuw openstellen van de procedure kunnen testaanbieders zich niet aanmelden via Mercell. Pas vanaf het moment van openstellen is het platform weer beschikbaar.

Criteria

Testaanbieders moeten voldoen aan een aantal criteria om in aanmerking te komen voor Testen voor Toegang. Deze staan beschreven in ‘Aanmeldingsdocument’, dat is in te zien na registratie via Mercell Source-to-Contract. Denk daarbij in ieder geval aan:

  • Ervaring met medische testen: een bewijsmiddel waaruit blijkt dat u in de afgelopen drie jaar ervaring heeft met het uitvoeren van medische testen.;
  • Kunnen voldoen aan de LCI-richtlijn(en) COVID-19 en de daarbij behorende (wettelijke) verplichtingen en voorwaarden waaronder de Uitgangspunten voor inzet van testen op COVID-19 (waaronder antigeen(snel)testen) buiten de GGD-locaties;
  • Kunnen voldoen aan de IT voorwaarden, waaronder beschikken over een DPIA en een informatiebeveiligingsbeleid.
  • De mogelijkheid om een koppeling met het IT-platform te maken, wanneer men niet gebruik wil maken van het IT-platform van Stichting Open Nederland, zodat personen via een afsprakenportaal online een afspraak kunnen maken en met de testuitslag naar een evenement kunnen;
  • Een inschrijving in het Handelsregister;
  • Een Gedragsverklaring aanbesteden (uitgegeven door Justis);
  • De benodigde en relevante verzekeringen, namelijk een aansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de in te zetten BIG arts(en);
  • Een verklaring dat de organisatie in ieder geval niet verkeert in staat van faillissement en geen betalingsachterstanden bij de belastingdienst heeft;
  • Een akkoordverklaring met de dienstverleningsovereenkomst die de Stichting zal aanbieden.

Vragen

Bij een Open House procedure is het belangrijk dat alle partijen over dezelfde informatie beschikken. Dit betekent dat vragen alleen gesteld kunnen worden via Mercell Source-to-Contract via de ‘Vraag en antwoord’-module. De vragen worden in het platform beantwoord zodat iedereen alle antwoorden kan inzien en dezelfde informatie heeft.

Bij vragen over de technische werking van het platform (bijvoorbeeld bij het willen indienen van vragen of het indienen van een verzoek tot deelname), kan contact opgenomen worden met de servicedesk van Mercell: 085 20 84 666.