Een afspraak maken voor een toegangstest? Bezoek dan Testen voor Toegang

Uitbreiding testcapaciteit

Om de testcapaciteit te vergroten stelde Stichting Open Nederland, initiator platform Testen voor Toegang, voor een tweede keer een toelatingssysteem open voor partijen die deze dienstverlening kunnen bieden en aantoonbaar kunnen maken dat zij aan de bijbehorende eisen voldoen. 

De toelatingsprocedure is gesloten.

 
Planning toelatingsprocedure

Beschikbaar stellen benodigde documentatie voor de toelatingsprocedure via www.stichtingopennederland.nl

Vrijdag 30 april 2021

Digitale informatiebijeenkomst

Maandag 3 mei 2021 om 16:00 uur

Deadline voor het doen van een verzoek tot toelating

Maandag 10 mei 2021 om 12:00 uur

Verifiëren aanmeldingen

Uiterlijk t/m maandag 17 mei 2021

Contracteren

Woensdag 19 mei 2021