Uitbreiding testcapaciteit

Om de testcapaciteit te vergroten stelde Stichting Open Nederland, initiator platform Testen voor Toegang, voor een tweede keer een toelatingssysteem open voor partijen die deze dienstverlening kunnen bieden en aantoonbaar kunnen maken dat zij aan de bijbehorende eisen voldoen. 

De toelatingsprocedure is gesloten.

 
Planning toelatingsprocedure
Beschikbaar stellen benodigde documentatie voor de toelatingsprocedure via www.stichtingopennederland.nl Vrijdag 30 april 2021
Digitale informatiebijeenkomst Maandag 3 mei 2021 om 16:00 uur
Deadline voor het doen van een verzoek tot toelating Maandag 10 mei 2021 om 12:00 uur
Verifiëren aanmeldingen Uiterlijk t/m maandag 17 mei 2021
Contracteren Woensdag 19 mei 2021