Tijdens de persconferentie van vrijdagavond 9 juli om 19.00 uur, heeft het kabinet nieuwe aangescherpte maatregelen aangekondigd als gevolg van de epidemiologische situatie. Zo kan de horeca vanaf zaterdag 10 juli, 06:00 uur, niet langer gebruik maken van toegangstesten om de 1,5 meter regel los te laten. Geplaceerde evenementen (waaronder sportwedstrijden) kunnen nog wel gebruik maken van toegangstesten om meer mensen toe te laten dan zonder toegangstesten mogelijk is. Ook is besloten dat de geldigheid van een toegangstest vanaf dinsdag 13 juli, 00:01 uur, wordt teruggebracht van 40 naar 24 uur. 

Voor zaterdag 10 juli staan circa 50 duizend testafspraken bij Testen voor Toegang locaties ingeboekt. Omdat voor geplaceerde evenementen nog wel gebruik gemaakt kan worden van toegangstesten zijn de testlocaties nog open en wordt bezoekers gevraagd zelf te beoordelen of zij hun testafspraak kunnen afzeggen of niet. Het is aan het kabinet om te besluiten op welke wijze Testen voor Toegang na 13 augustus wordt ingezet.

Pier Eringa, Voorzitter van Stichting Open Nederland: “We moeten uiteindelijk allemaal rekening houden met de epidemiologische situatie en het is aan het kabinet om te besluiten welke maatregelen nodig zijn. Wij blijven de gratis toegangstesten faciliteren voor bezoekers die daarmee bijvoorbeeld naar een sportwedstrijd of een evenement willen en we zullen voorbereid zijn als de overheid besluit het weer breder in te zetten.”

Stichting Open Nederland kan de 11 testaanbieders die zijn aangesloten op Testen voor Toegang twee weken van te voren opdracht geven om de testcapaciteit aan te passen. Daarbij wordt doorlopend gekeken wat de verwachtte testvraag is op basis van het overheidsbeleid om de testcapaciteit daarop aan te passen.

white printer paperr

Afgelopen week 68.000 testafspraken

In de week van maandag 19 t/m zondag 25 juli werden 68.000 testafspraken geboekt via Testen voor Toegang. De drukste dag was woensdag 21 juli

person in blue jacket holding white textile

Aanbesteding mobiele testcapaciteit

Stichting Open Nederland is een versnelde Europese openbare aanbesteding gestart voor mobiele testcapaciteit. Het gaat om in totaal 200 afnameplekken die onder andere ingezet zouden