Pier Eringa nieuwe bestuursvoorzitter Stichting Open Nederland

Pier Eringa treedt per 1 juli 2021 aan als bestuursvoorzitter van Stichting Open Nederland. Hij neemt het over van Tom Middendorp, die na driekwart jaar zijn eigen werkzaamheden weer gaat oppakken.

De afgelopen maanden heeft Stichting Open Nederland in opdracht van VWS in hoog tempo meer dan 95 locaties gerealiseerd in het hele land waar mensen terecht kunnen voor een gratis Coronatoegangstest om een sociale activiteit te kunnen bezoeken.

Nu de opbouwfase is afgerond, zal Pier Eringa zich richten op de verdere uitvoer en optimalisatie van de operatie zodat mensen deze zomer makkelijk terecht kunnen voor een test voor bijvoorbeeld een sportwedstrijd of festival. Pier was eerder onder andere korpschef bij de politie Flevoland, President-Directeur van ProRail en CEO van vervoerder Transdev (Connexxion).

Pier Eringa: “Tom en het team van Stichting Open Nederland hebben een fantastische prestatie geleverd door in zeer korte tijd de benodigde, fijnmazige infrastructuur op te bouwen. Nu is een tijd aangebroken waarin we mensen met testen toegang kunnen geven tot steeds meer evenementen terwijl het sociale leven in Nederland stapsgewijs verder open gaat en ik zie er naar uit dit te ondersteunen.”

Oud-generaal Tom Middendorp gaf tevens leiding aan de operatie Fastlane die eind 2020 vanuit het bedrijfsleven hielp de testcapaciteit voor de GGD te verdrievoudigen. Vervolgens ondersteunde hij ook bij de invoering van preventief testen voor werkgevers en zelftesten in de onderwijssector. Vanuit die rollen werd hij gevraagd leiding te geven aan de Stichting Open Nederland om een test-infrastructuur op te zetten teneinde het sociale leven weer op gang te brengen. Nu dit opgezet is zal hij zich weer richten op zijn functies als Speciaal Gezant voor het ministerie van EZK en als voorzitter van de Internationale Militaire Raad voor Klimaat en Veiligheid (IMCCS). Tom blijft daarnaast aan als adviseur van de Stichting.

 “Toen ik door VNO/NCW en VWS werd gevraagd de inspanningen uit het bedrijfsleven te leiden bij de bestrijding van de Corona-crisis aarzelde ik geen moment om mijn andere werkzaamheden tijdelijk stil te zetten en te komen helpen” legt Middendorp uit.  “Met dank aan de geweldige teams waarmee ik heb mogen werken hebben we een unieke vorm van publiek-private samenwerking opgezet en is het gros van de opbouwactiviteiten afgerond. De Stichting komt nu in een fase van optimalisatie en transitie waarvoor andere competenties benodigd zijn en de operatie is bij het team onder leiding van Pier Eringa in hele goede handen. Ik kan mij daarom weer full-time richten op mijn werk voor de internationale veiligheid en het klimaat.”

Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (​VWS): “Ik wil Tom Middendorp bedanken voor zijn fantastische inzet waardoor we in Nederland snel konden opschalen in een ongekende situatie. Daardoor konden we meer mensen met symptomen testen bij de GGD, konden veel mensen weer veilig aan het werk tijdens de crisis en kunnen we steeds meer stappen nemen in het Openingsplan om samen de crisis uit te komen.”