white printer paperr

Meer dan 140.000 afspraken voor Testen voor Toegang

In de week van maandag 16 t/m zondag 22 augustus werden 142.000 testafspraken geboekt via Testen voor Toegang. De voorgaande week waren dit er nog 95.000.

Naast geplaceerde evenementen zoals voetbalwedstrijden en concerten werden de toegangstesten ook op verschillende plekken ingezet voor de introductieweken voor nieuwe studenten. Met name in Delft en Rotterdam werden meer testen geboekt dan in voorgaande weken.

Bezoekers kunnen een gratis test boeken via www.testenvoortoegang.org en hun negatieve testuitslag omzetten in een coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of via www.coronacheck.n