person holding black android smartphone

Meer dan 120.000 testen geboekt sinds begin juni

Sinds de invoering van de nieuwe wetgeving maakten 122.000 mensen een testafspraak via Testen voor Toegang. De drukste dag afgelopen week was donderdag 17 juni, toen 20.000 mensen een test lieten doen, met name om de EK wedstrijd Nederland-Oostenrijk te bezoeken.

De meeste testen worden geboekt voor bezoek aan een sportwedstrijd, concert of theater en op dit moment nog minder voor horeca. De Rijksoverheid kondigde onlangs aan dat locaties en evenementen vanaf eind juni de anderhalve meter met Coronatoegangsbewijzen mogen loslaten, wat tot een stijging van de vraag naar toegangstesten zal leiden.

De verwachte testvraag wordt wekelijks vastgesteld door de overheid met input van de verschillende branche organisaties. Stichting Open Nederland kan op basis van deze data de bezetting in de testlocaties tot twee weken van te voren bijstellen om voldoende capaciteit te bieden.

“We kunnen de testcapaciteit twee weken van te voren aanpassen op de verwachte vraag om zo bijvoorbeeld pieken in het weekend op te vangen” zegt Leo Beulen, Directielid van Stichting Open Nederland en verantwoordelijk voor het aansturen van de testaanbieders. “Vanaf eind juni hebben we bijvoorbeeld een lagere bezetting op maandag en dinsdag, wanneer het relatief rustig is, terwijl testlocaties in het weekend juist langer open kunnen zodat iedereen terecht kan.”

Stichting Open Nederland heeft in opdracht van het ministerie van VWS inmiddels 95 testlocaties gerealiseerd door het hele land. Bezoekers kunnen een gratis test boeken via www.testenvoortoegang.nl en hun negatieve testuitslag omzetten in een coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of via www.coronacheck.nl. Zo kan aan de deur betrouwbaar en snel geverifieerd worden of iemand de afgelopen 40 uur negatief is getest op corona.