Helpdesk Testen voor Toegang vanaf 1 maart verzorgd door Webhelp

Stichting Open Nederland heeft middels een versnelde Europese aanbesteding Webhelp aangetrokken om vanaf 1 maart de helpdesk voor Testen voor Toegang te verzorgen. Webhelp zal toezien op het beantwoorden van alle burgervragen over het proces van toegangstesten.

De helpdesk van Testen voor Toegang werd tot op heden verzorgd door Soleo, dat in juni 2021 de aanbesteding won. Na het verlopen van de contracttermijn is de opdracht opnieuw aanbesteed.

Met de start van Webhelp komt er een nieuw telefoonnummer voor mensen die vragen hebben over Testen voor Toegang: 088 932 4283. Mensen kunnen onder andere bij de helpdesk terecht bij hulpvragen over het boeken van een test of het verkrijgen van hun testuitslag.

Zes partijen schreven zich in op de versnelde Europese aanbesteding. Alle partijen voldeden aan de gestelde kwaliteitseisen en de opdracht werd gegund op basis van prijs.  Webhelp, biedt met 100.000 medewerkers ondersteuning 200 locaties in 55 landen.