person in blue jacket holding white textile

Aanbesteding mobiele testcapaciteit ingetrokken

Naar aanleiding van de persconferentie van 26 juli 2021 heeft de Stichting Open Nederland besloten de Offerteaanvraag van 23 juli voor mobiele testcapaciteit in te trekken.

De versnelde Europese openbare aanbesteding was met name gericht op flexibel inzetbare mobiele testcapaciteit voor gebruik bij meerdaagse evenementen tussen 14 en 31 augustus. Na het besluit van het kabinet dat in deze periode geen meerdaagse evenementen zullen plaatsvinden, is besloten de Offerteaanvraag in te trekken.