person in blue jacket holding white textile

Aanbesteding exploitatie XL-testraten gestart

Stichting Open Nederland heeft een offerteaanvraag gepubliceerd voor een versnelde Europese openbare aanbesteding voor de exploitatie van in totaal acht XL-testlocaties. In de extra grote testlocaties, die in opdracht van VWS worden gebouwd, kunnen straks in totaal 120 duizend toegangstesten per dag worden afgenomen.

De XL-locaties worden in opdracht van het ministerie van VWS gebouwd door Loveland Productions BV, dat eerder al vergelijkbare XL-teststraten bouwde. De XL-locaties komen in Amsterdam, Zwolle, Den Bosch, Den Haag, Groningen, Alkmaar, Tilburg en Maastricht.

Stichting Open Nederland verzorgt op verzoek van VWS de aanbesteding van de exploitatie van de XL-locaties: het leveren van personeel om de testen te helpen uitvoeren en te verwerken en het zorgdragen voor het schoon en veilig houden van de locaties.

Toenemende vraag naar testcapaciteit

De afgelopen week is de vraag naar toegangstesten toegenomen en de verwachting is dat de vraag verder zal stijgen voor evenementen deze zomer.

De XL-teststraten leveren daarom een belangrijke bijdrage aan het verder opschalen van de totale landelijke testcapaciteit. Met 52 afnameplekken voor antigeen en LAMP testen kunnen per locatie straks 15.000 testen per dag worden afgenomen. De capaciteit van de XL-locaties komt boven op de reeds bestaande testcapaciteit voor Testen voor Toegang van circa 225.000 testen per dag. Bezoekers kunnen straks afspraken maken bij deze XL-locaties via www.testenvoortoegang.nl.

Aanbestedingsprocedure

Gezien de urgentie is gekozen voor een versnelde procedure, met een totale doorlooptijd van circa drie weken en een bezwaartermijn van drie weken. Stichting Open Nederland gunt de opdracht aan twee partijen die aan de gestelde voorwaarden voldoen op basis van de prijs.

De gehele offerteaanvraag en bijbehorende stukken en planning zijn terug te vinden op Negometrix4 en Tenderned.nl. Communicatie met betrekking tot inhoudelijke aspecten en aspecten rond de aanbestedingsprocedure vindt elektronisch via Negometrix4 plaats. Instructies hiervoor zijn te vinden in de aankondiging.

De uiterste gelegenheid tot het indienen van vragen is 7 juli, 12:00 uur. De uiterste inleverdatum voor inschrijvingen is 15 juli 2021 om 14:00 uur.