Een afspraak maken voor een toegangstest? Bezoek dan Testen voor Toegang

Stichting Open Nederland

Stichting Open Nederland is een maatschappelijk initiatief met als doel een bijdrage te leveren aan de stapsgewijze heropening van het sociaal leven in Nederland met het programma Testen voor Toegang.

Laagdrempelig netwerk van testlocaties​

Stichting Open Nederland organiseert hiervoor een landelijk dekkend en laagdrempelig netwerk van testlocaties, waar mensen zonder klachten zich op corona kunnen laten testen. Stichting Open Nederland faciliteert in opdracht van VWS dit proces van afspraak tot testbewijs voor toegang tot een activiteit of evenement. Het testbeleid en openingsplan wordt bepaald door de Rijksoverheid. 

Testen van
toegangstesten

Pilotfase april 2021

Gedurende de maand april vindt een pilotfase plaats, waaraan geselecteerde organisatoren van evenementen en activiteiten deelnemen. In deze fase wordt het concept voor toegangstesten verder ontwikkeld en gevalideerd, en wordt de IT-ondersteuning opgezet.

Uitbreiden van toegangstestcapaciteit

Realisatiefase mei t/m augustus 2021

Stichting Open Nederland bereidt in opdracht van de overheid nu ook de realisatiefase voor. Om de beoogde capaciteit te bereiken en het Testen voor Toegang programma tegen maatschappelijk verantwoorde kosten uit te voeren, is Stichting Open Nederland op 7 april een marktuitvraag gestart. Hiermee zijn eind april zeven nieuwe testaanbieders aangesloten. Vanaf 30 april loopt er een nieuwe marktuitvraag voor extra testcapaciteit. 

Over Stichting Open Nederland

Stichting Open Nederland (geregistreerd onder KvK-nummer 81917503) is door de minister van VWS gevraagd te helpen om het besluit van de Rijksoverheid om Nederland door middel van Testen voor Toegang stapsgewijs te openen, uit te voeren. In dat kader heeft de Stichting de tijdelijke opdracht testlocaties en IT-faciliteiten te organiseren waarmee de burger (zonder coronasymptomen), vooralsnog gratis kan worden getest op corona. Stichting Open Nederland heeft de kennis en kunde gebundeld die nodig is om een operatie van deze omvang en complexiteit in korte tijd te faciliteren.

Stichting Open Nederland heeft geen winstoogmerk en hanteert als uitgangspunt dat het Testen voor Toegang programma tegen maatschappelijk verantwoorde kosten kan worden uitgevoerd.

De Stichting heeft een bestuur met drie bestuursleden waarvan Tom Middendorp voorzitter is.