Een afspraak maken voor een toegangstest? Bezoek dan Testen voor Toegang

Stichting Open Nederland

Stichting Open Nederland is een maatschappelijk initiatief met als doel een bijdrage te leveren aan de stapsgewijze heropening van het sociaal leven in Nederland met het programma Testen voor Toegang.

Testlocaties

Stichting Open Nederland organiseert een landelijk dekkend en laagdrempelig netwerk van testlocaties, waar mensen zonder klachten zich op corona kunnen laten testen. Stichting Open Nederland faciliteert in opdracht van VWS dit proces van afspraak tot coronatoegangsbewijs voor toegang tot een activiteit of evenement. Het testbeleid en openingsplan wordt bepaald door de Rijksoverheid. 

Pilotfase

Gedurende de maand april en mei vinden pilots plaats, waaraan geselecteerde organisatoren van evenementen en activiteiten deelnemen. Tijdens deze pilots wordt het concept voor toegangstesten verder ontwikkeld en gevalideerd, en wordt de IT-ondersteuning opgezet.

Realisatiefase

Stichting Open Nederland bereidt in opdracht van de overheid ook de realisatiefase voor. Om de beoogde capaciteit te bereiken en het Testen voor Toegang programma tegen maatschappelijk verantwoorde kosten uit te voeren, is Stichting Open Nederland op 7 april een marktuitvraag gestart. Hiermee zijn eind april zeven nieuwe testaanbieders aangesloten. Vanaf 30 april loopt er een nieuwe marktuitvraag voor extra testcapaciteit. 

Over Stichting Open Nederland

Stichting Open Nederland (geregistreerd onder KvK-nummer 81917503) is door de minister van VWS gevraagd te helpen om het besluit van de Rijksoverheid om Nederland door middel van Testen voor Toegang stapsgewijs te openen, uit te voeren. In dat kader heeft de Stichting de tijdelijke opdracht testlocaties en IT-faciliteiten te organiseren waarmee de burger (zonder coronasymptomen), vooralsnog gratis kan worden getest op corona. Stichting Open Nederland heeft de kennis en kunde gebundeld die nodig is om een operatie van deze omvang en complexiteit in korte tijd te faciliteren.

Stichting Open Nederland heeft geen winstoogmerk en hanteert als uitgangspunt dat het Testen voor Toegang programma tegen maatschappelijk verantwoorde kosten kan worden uitgevoerd.

De Stichting heeft een bestuur met drie bestuursleden:

Tom Middendorp, oud Commandant der Strijdkrachten, is voorzitter van het bestuur van Stichting Open Nederland. Sinds de start van het coronavirus COVID-19 zet hij zich in voor het opschalen van de testcapaciteit in Nederland. Tom heeft ook de leiding over Operatie Fastlane, een samenwerkingsverband van overheid en VNO-NCW en MKB-Nederland. Operatie Fastlane bouwt gefaseerd aan een test-infrastructuur voor werknemers, scholieren, studenten en bezoekers van publieke evenementen. Voorheen is Tom ook betrokken geweest bij de opschaling in testcapaciteit vanuit de GGD met de bouw van de (X)L-testlocaties. 

Paul van Roozendaal is een van de drie bestuursleden van Stichting Open Nederland. Paul heeft ruim twintig jaar ervaring in diverse leidinggevende rollen in de Consulting en ICT industrie. Tegenwoordig is Paul betrokken bij verschillende commissariaten, raden van advies en besturen. Binnen Stichting Open Nederland vervult Paul de rol van algemeen bestuurslid met het accent op ICT.

Chris Smulders heeft het grootste deel van zijn loopbaan gewerkt bij NS en is in die tijd onder andere directeur Inkoop en financieel directeur van twee divisies geweest. Hij focust zich nu op het adviseren en ondersteunen van bedrijven. Binnen de Stichting zijn zijn aandachtsgebieden Financiën en Inkoop.

Raad voor Toezicht

Op korte termijn zal een driekoppige Raad voor Toezicht worden gevormd. Op dit moment is het proces van selectie voor het Raad van Toezicht in volle gang. Met behulp van een externe partij worden momenteel potentiele leden beoordeeld. De Raad voor Toezicht zal naar verwachting in juni bekend worden gemaakt.