TESTLOCATIES EN DATA​

Onderstaande data wordt ter beschikking gesteld door de Stichting om testaanbieders en andere partijen inzicht te geven in de aangesloten locaties en historische testvraag voor Testen voor Toegang.

Doel van de informatie

Testaanbieders kunnen met behulp van deze informatie naar eigen inzicht een inschatting maken van de te leveren dienstverlening. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Testaanbieders die zich willen aansluiten kunnen dat iedere maand doen. Via onderstaande knop vind je meer informatie over het aanmeldproces, de termijnen en de criteria. Zie daarnaast via deze link de voorwaarden voor aansluiting met de CoronaCheck-app.

overzicht huidige testlocaties

Onderstaande kaart laat alle testlocaties zien die op dit moment zijn aangesloten bij Testen voor Toegang. De openingsdagen van locaties variëren en testaanbieders kunnen dagelijks nieuwe locaties aansluiten. Dat betekent dat de actueel beschikbare locaties zijn in te zien bij het maken van een testafspraak via www.testenvoortoegang.nl.

historie testvraag

De onderstaande grafieken geven de historische data van de afgelopen 30 dagen weer. Het is mogelijk dat de coronamaatregelen veranderen, dit kan invloed hebben op het gebruik van Testen voor Toegang. Zie de legenda voor meer informatie over de specifieke sectoren en bekijk de website van de Rijksoverheid voor een volledig overzicht van decoronamaatregelen.

Aantal geboekte testen in Haaglanden

Onderstaande grafieken geven het totaal aantal geboekte testen weer, gespecificeerd per sector voor de veiligheidsregio Haaglanden. De data is gebaseerd op basis van opgave door de burger bij het maken van de afspraak via Testen voor Toegang. 

Landelijke gemiddelden

Hieronder staat het landelijk gemiddeld aantal afgenomen testen per dag en per uur percentueel weergegeven. De daadwerkelijke spreiding kan afwijken van de onderstaande grafieken door bijvoorbeeld grote evenementen. Als gevolg van afronding kan de som van de percentages afwijken van 100%.

Spreiding afgenomen testen in een gemiddelde week (%) 

Spreiding afgenomen testen op een gemiddelde dag (%)

Aangemelde evenementen

De evenementenkalender geeft alle evenementen weer die zijn aangemeld door organisatoren van evenementen met ten minste 1000 bezoekers. Het is dus waarschijnlijk dat er meer evenementen worden georganiseerd dan hier gemeld. Als je evenement hier nog niet tussen staat, meld je dan aan via het aanmeldportaal.

Naar aanleiding van de huidige coronamaatregelen en de impact die dit heeft op de geplande evemenenten is de evenementenkalender tijdelijk niet inzichtelijk.

Let op!

De doorlopende vraag van horeca, theaters en andere sectoren is niet meegenomen in de evenementen-kalender. Bekijk de historie voor informatie met betrekking tot de omvang van deze vraag.

Vaccinatiegraad

Houd er rekening mee dat het aantal bezoekers niet gelijk is aan het aantal testen dat afgenomen moet worden ivm de vaccinatiegraad. Voor de vaccinatiegraad bekijk de site van het RIVM.