Aantal geboekte testen in Zaanstreek-Waterland

Onderstaande grafieken geven het totaal aantal geboekte testen weer, gespecificeerd per sector voor de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De data is gebaseerd op basis van opgave door de burger bij het maken van de afspraak via Testen voor Toegang.