Aantal geboekte testen in Gooi en Vechtstreek

Onderstaande grafieken geven het totaal aantal geboekte testen weer, gespecificeerd per sector voor de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De data is gebaseerd op basis van opgave door de burger bij het maken van de afspraak via Testen voor Toegang.