Aantal geboekte testen in Fryslân

Onderstaande grafieken geven het totaal aantal geboekte testen weer, gespecificeerd per sector voor de veiligheidsregio Fryslân. De data is gebaseerd op basis van opgave door de burger bij het maken van de afspraak via Testen voor Toegang.