DATA

Onderstaande data wordt ter beschikking gesteld door de Stichting om testaanbieders en andere partijen inzicht te geven in de historische testvraag voor Testen voor Toegang.

historie testvraag

Nederland is weer helemaal open en Testen voor Toegang niet langer nodig. De onderstaande grafieken geven de historische data van de afgelopen 30 dagen weer. Zie de legenda voor meer informatie over de specifieke sectoren.

Aantal geboekte testen in Nederland

Onderstaande grafieken geven het totaal aantal geboekte testen weer, gespecificeerd per sector op landelijk niveau. De data is gebaseerd op basis van opgave door de burger bij het maken van de afspraak via Testen voor Toegang.

Let op!
Het aantal geboekte testen verschilt van het aantal gerealiseerde testen. Gemiddeld 88% van de mensen laten zich daadwerkelijk testen.

Landelijke gemiddelden

Hieronder staat het landelijk gemiddeld aantal afgenomen testen per dag en per uur percentueel weergegeven. De daadwerkelijke spreiding kan afwijken van de onderstaande grafieken door bijvoorbeeld grote evenementen. Als gevolg van afronding kan de som van de percentages afwijken van 100%.

Spreiding afgenomen testen in een gemiddelde week (%) 

Spreiding afgenomen testen op een gemiddelde dag (%)